DOMAN Trade s.r.o. sa neustále snaží o dosiahnutie a udržianie špičkovej pozície a získanie rozhodojúceho podielu na trhu v segmente svojej činnosti.
V záujme tohto sme zaviedli taký kvalitatívny systém riadenia, ktorý v rámci našej obchodnej činnosti zaručuje neustálu kontrolu kvality v priebehu našej obchodnej činnosti stálu a bezvadnú kvalitu, náš plynulý rozvoj a spokojnosť našich zákazníkov.
V zmysle vyššie uvedených princípov vedenie spoločnosti DOMAN Trade s.r.o. stanovilo nasledujúce princípy :
factory-825676_640
 Kvalitu našich služieb zabezpečujeme vhodnými pracovnými silami, kontrolou pracovného výkonu zamestnancov zo strany vedenie pracoviska, pružným akceptovaním postrehov zákazníkov, spätnou väzbou skúseností z pracovných procesov.
Spoľahlivosť práce našich zamestancov je najlepšie preverovaná tým, že naši zákazníci a obchodní partneri sú s našimi službami spokojní.
skladd
Vedenie spoločnosti DOMAN Trade s.r.o. prehlasuje, že sa bude aktívne podielať na výtváraní a realizácií vyššie uvedených princípov a tým udržiavať úspešnosť a konkurencie schopnosť v záujme našich zákazníkov a obchodných partnerov.
Chceme uskutočňovať a rozvíjať dlhodobú spoluprácu s takými vybranými dodávateľmi a obchodnými partnermi, ktorý sa stotožňujú s našimi cieľmi v oblasti kvality.
K dosiahnutiu našich cieľov vedenie spoločnosti všestranne podporuje a vyžaduje na každej úrovni kontinuálne vzdelávanie sa.
Očakávame, aby každý náš zamestnanec svojimi osobnými vedomosťami a zodpovednosťou prispel k plynulému rozvoju systému dodržiavania kvality a tým i k úspechu celej našej spoločnosti.